Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!


img

Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz. İndir (PDF, 433KB)

Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!


img

Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz. İndir (PDF, 484KB)

Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!


img

Çocuğa karşı şiddet dünyanın her yerinde görülen bir olgudur. Şiddet; ırk, sınıf, din, kültür, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik seviye ve eğitim düzeyi fark etmeksizin her gruptan insanın uyguladığı ve/veya maruz kaldığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki...

Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!


img

Çocuk emeğinin sömürüsü ya da çocuğun ekonomik sömürüsü, çoğunlukla karşımıza çocuk işçiliği terimiyle çıkmaktadır ve insanlık tarihi boyunca var olmuş ve geçmişten bugüne aktarılarak gelen bir sorun, çocuğu çalıştıranlar ve/veya çalışmaya zorlayacak ortamı yaratanlar/ortadan...

Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Politika Belgesi Yayınlandı!


img

Bu politika belgesi, internet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte “Yeni Medya” ortamında çocukların maruz kaldığı risk ve şiddet türlerini tanımlayabilmek ve önleyebilmek adına Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (ÇKŞÖOA) çalışmalarında...

Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!


img

Bu rehber, Kamu kurum ve kuruluşlarında bireylerin ama özellikle çocukların hak ihlaline maruz kaldığı durumlarda, şikayet/başvuru yapılabilecek mekanizmalardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumunun genel olarak tanıtılması amacıyla ve Sivil Toplum Kuruluşlarının; çocuk haklarının...

Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!


img

Bu rehber, Kamu kurum ve kuruluşlarında bireylerin ama özellikle çocukların hak ihlaline maruz kaldığı durumlarda, şikayet/başvuru yapılabilecek mekanizmalardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumu ve kuruma başvuru ile ilgili süreçler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır....


img

Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Özet Bilgi Notu İngilizce olarak yayınlandı. Bilgi notuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. İndir (PDF, 381KB)

Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017


img

İndir (PDF, 781KB)

Çocuk Hakları Alanında Daha Güçlü Bir Savunuculuk İçin Stratejik Davalama Kılavuzu


img

Çocuk Hakları Alanında Daha Güçlü Bir Savunuculuk İçin Stratejik Davalama Kılavuzu İndir (PDF, 41.47MB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi