Ortak Çalışma İlkeleri

 • Ortaklık Ağı, konu ile ilgili çalışan ve bu protokole uygun çalışmayı kabul eden herkesin katılımına açıktır,
 • Ortaklık Ağı çalışmalarını BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de; yaşama ve gelişme hakkı, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuğun katılımının sağlanması ve ayrımcılık gözetmeme olarak düzenlenmiş dört şemsiye hakkın rehberliğinde yürütür,
 • Ortaklık Ağı çocuğa karşı şiddet ve şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme rolünü belirlerken BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi 19. maddesi ve BM Çocuk Hakları Komitesi 8 ve 13. No.lu genel yorumu ile Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Raporunu ve BM Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisinin tavsiyelerinireferans kabul eder,
 • Ortaklık Ağı, çocukların karar ve çalışmalara katılımını sağlamaya azami özen gösterir,
 • Üyeler, Ortaklık Ağı’nın ürettiği/yürüttüğü çalışmaların sorumlu bir katılımcısıdır, bu çalışmalara katılıma azami özeni gösterir,
 • Geliştirilecek stratejiler ve yöntemlerin aşağıdaki ilkelere uygunluğuna azami özen gösterilir,
  • Çok disiplinlilik
  • Toplumsal cinsiyete duyarlılık
  • Hak temellilik
  • Özel hayatın gizliliğine saygı
  • Engelli erişimine uygunluk
 • Ağ katılımcısı kuruluşlar temsilci seçiminde aşağıdaki ilkelere uygun hareket ederler,
  • Düzenli katılım sağlama
  • Çalışma planına uygunluk
  • Alınan kararlar ve yapılan çalışmaları üye örgütün temsilcisi aracılığı ile düzenli takip etme, haberdar olma
 • Ortaklık Ağı çalışmaları sırasında karşılaşılan somut hak ihlalleri ve tespit edilen korunma ihtiyacı ile ilgili olarak yasaların öngördüğü ihbar yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir,
 • Ortak çalışma ilkelerine bağlı kalarak yürüttüğü faaliyetler sırasında bir kuruluşun haksız bir engelleme ve müdahale ile karşılaşması halinde Yürütme Kurulu kararıyla Ortaklık Ağı bu durumla karşılaşan kuruluşun yanında olmayı ve destek olmayı ilke olarak kabul eder.

Üyeler arasında haberleşme : Ortaklık Ağı üyeleri arasında bilgi alış verişini sağlamak üzere web tabanlı bir haberleşme ağı ve web sitesi oluşturulur. Site, ortaklık dışındaki kişi ve kuruluşların da yararlanmasına açık biçimde tasarlanır.

Giderler: Ortaklık faaliyetlerinin giderleri mümkün olduğunda ortaklar tarfından karşılanır. Hazırlanacak çalışma planı doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda ortaklar tarafından karşılanamayacak gideri gerektiren hallerin varlığı halinde, ulusal veya uluslararası işbirliği yapılabilecek kuruluşlar ve sponsorlardan yararlanılabilir. Bunun usul ve yöntemi hakkında karar Genel Kurulda alınır ve Yürütme Kurulunca alınan karara göre çalışma yürütülür.

Ortaklık Ağı’nın Logosu ve Kullanımı: Ortaklık Ağı’nın logosu ancak Yürütme Kurulu’nun kararıyla üyelerin çalışmalarında ya da üçüncü tüzel şahısların çalışmalarında kullanılabilir. Sekretarya bu konuda bilgilendirilir.