Ortaklığın Hedefleri ve Faaliyet Alanları

Ortaklığın Hedefleri

 • Türkiye’de çocuğa yönelik farklı şiddet türlerini görünür kılmak,
 • Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme rolünü güçlendirmek üzere strateji ve yöntem geliştirmek ve uygulamak,
 • Çocuğun şiddet yoluyla uğradığı hak ihlalleri konusunda veri toplama ve değerlendime yoluyla savunu faaliyeti yapmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki politika, hizmet ve sorumluluklarını çocuk yararına değiştirme konusunda baskı grubu oluşturmak,
 • Çocuklarla veya çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri arasında etkin ortaklık kurmak ve bu konuda farkındalık yaratmak,
 • Bu ortaklığın sürdürülebilir kılınmasını sağlamak.


Faaliyet alanları

 • Raporlama yapmak
 • Bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası güncel tutma
 • Farkındalık ve bilgilendirme
 • Eğitim ve kapasite geliştirme
 • Veri toplama ve araştırma yapma
 • Gösterge temelli izleme yapma
 • Savunuculuk