Üye Kuruluşlar

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

PROTOKOL İMZA LİSTESİ

Partnership Network for Preventing Violence Against the Children – Protocol Signature List

Tam Üyeler:

 1. Ali İsmail Korkmaz Vakfı- ALİKEV – Ali İsmail Korkmaz Foundation
 2. Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV – Mother Child Education Foundation
 3. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Ankara Bar Association Child Rights Center
 4. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği – Ankara Hitit Youth and Sports Club
 5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK – Ankara University Faculty of Medicine Child Protecion Center
 6. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı – Mother and Infant Health Foundation
 7. Başak Kültür ve Sanat Vakfı – Başak Culture and Art Foundation
 8. Başka Bir Okul Mümkün DerneğiAnother School is Possible Association
 9. Bebek Ruh Sağlığı Derneği – Turkish Association for Infant Mental Health
 10. Bir Dünya Çocuk DerneğiChildren of One World
 11. Bursa Barosu – Bursa Bar Association Child Rights Center
 12. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA İstanbul Bilgi University Children’s Studies Unit
 13. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – CİSST Civil Society Association in Penal System
 14. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Association for Supporting Contemporary Life
 15. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence
 16. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği – ÇAREDER Child Mental Health and Guidance Association
 17. Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği – ÇAÇADER Children Under Same Roof Association
 18. Çocuk Hemşireleri Derneği Association of Pediatric Nurses
 19. Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği – ÇOVAK – Association for Protection Society
 20. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme DerneğiChild Abuse and Neglect Prevention Association
 21. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme DerneğiTurkish Society for Prevention of Child Protection Centers Support
 22. Çocuk Vakfı – Child Foundation
 23. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği – Child and Information Safety Association
 24. Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Bar Association
 25. Down Sendromu Derneği – Down Syndrome Association
 26. Eğitim-Bir Sen – Union of Educators Solidarity
 27. Eğitim Reformu Girişimi – Education Reform Initiative
 28. Ergen Sağlığı Derneği –Adolescent Health Association
 29. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği- The İdea and Arts Workshop Association
 30. Eksi 25 Derneği – Below 25 Association
 31. Gaziantep Barosu- Gaziantep Bar Association Child Rights Center
 32. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi – Gazi University Child Protection Center
 33. Gelecek İçin Gençlik Derneği- Youth for the Future Association
 34. Genç Erişim Derneği – Youth Access Association
 35. Genç Hayat Vakfı – Young Life Foundation
 36. Gençlik Servisleri Merkezi – GSM – Youth Services Center
 37. Göç ve İnsani Yardım Vakfı – GİYAV Migration and Humanitarian Aid Fund
 38. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER – Turkish Society of Public Health Specialists
 39. Humanist Grup Derneği – Humanist Group Association
 40. Hayata Destek Derneği- Support Life
 41. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – Life is in Your Hands Youth Academy Association
 42. İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
 43. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Istanbul Bar Child Rights Center
 44. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi – İzmir Bar Association Child Rights Center
 45. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi – Development Workshop Cooperative
 46. KAMER Vakfı – KAMER Foundation
 47. Kaos GL Derneği – Kaos GL Cultural Research Association
 48. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Samsun Association
 49. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Trabzon Association
 50. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği – Foster Family, Adoption Association
 51. Kültür Kenti Vakfı – Culture City Foundation
 52. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma MerkeziMarmara University Child Protection Implementation and Research Center
 53. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği-Mor Salkım Women’s Solidarity Association
 54. Rengarenk Umutlar Derneği
 55. Önce Çocuklar Derneği- Children First Association
 56. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği – ÖZ-GE DERSolidarity with Freedom-Deprived Juvenile
 57. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi – Sabanci University Gender Forum
 58. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu – Sakarya Bar Children’s Rights Commission
 59. SANAD Organization
 60. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği – SHUDER – Turkish Society of Social Workers
 61. Sulukule Gönüllüleri Derneği – Sulukule Volunteers Association
 62. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – Tarlabaşı Community Center
 63. Tohum Otizm Vakfı-Tohum Autism Foundation
 64. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği – DUYDER – Social Awareness and Anti-Violence Association
 65. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği – TOHAD – Social Rights and Research Association
 66. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – TCYOV – Turkish Foundation of Freedom to Children
 67. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry
 68. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV Educational Volunteers Foundation of Turkey
 69. Türk Eğitim Sen – Turkish Education Union
 70. Türkiye Gençlik Birliği Derneği – Youth Solidarity Association of Turkey
 71. Türkiye Gençlik Federasyonu – Youth Federation of Turkey
 72. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı – Children in Need of Protection Foundation of Turkey
 73. Türkiye Sakatlar Derneği-Turkey Disabled Association
 74. Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı – TOÇEV – Tuvana Education Foundation for Children
 75. Türkiye Psikiyatri Derneği – Psychiatric Association of Turkey
 76. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – Turkish Psychological Counseling and Guidance Association
 77. Türk Psikologlar Derneği – Turkish Psychologists Association
 78. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – TurkMSIC Turkish Medical Student’s International Committee
 79. SS. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA KOOP)-SS. Life Women Environment and Culture Co-Op
 80. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği – Flying Baloon Child and Youth Association
 81. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği – Flying Broom Women’s Communication and Research Association
 82. Uluslararası Çocuk Merkezi – ICC – International Children Center
 83. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı -YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counselling in Higher Education

Ağ Üyeleri:

 1. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – Lawyers Network for Children
 2. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı – ÇTCS – Network for Combat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network

Gölzemci Üyeler:

 1. Polatlı Duatepe Eğitim, Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği- Polatlı Duatepe Education, Culture, Art and Youth Association
 2. Çocuk Hakları Derneği-Child Rights Association
 3. Genç Düşünce Derneği-Youth Idea Association
 4. Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği-Malatya Association of Leaving Orphanages
 5. Yaratıcı Şahane Sürdürülebilir İnovasyon Derneği-Creative Excellent Sustainable Innovation Association

   

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

 • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
 • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi