Üye Kuruluşlar

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

PROTOKOL İMZA LİSTESİ

Partnership Network for Preventing Violence Against the Children – Protocol Signature List

Şubat/February 2017

Tam Üyeler:

 1. Ali İsmail Korkmaz Vakfı- ALİKEV – Ali İsmail Korkmaz Foundation
 2. Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV – Mother Child Education Foundation
 3. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Ankara Bar Association Child Rights Center
 4. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği – Ankara Hitit Youth and Sports Club
 5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK – Ankara University Faculty of Medicine Child Protecion Center
 6. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı – Mother and Infant Health Foundation
 7. Başak Kültür ve Sanat Vakfı – Başak Culture and Art Foundation
 8. Başka Bir Okul Mümkün DerneğiAnother School is Possible Association
 9. Bebek Ruh Sağlığı Derneği – Turkish Association for Infant Mental Health
 10. Bursa Barosu – Bursa Bar Association Child Rights Center
 11. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA İstanbul Bilgi University Children’s Studies Unit
 12. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – CİSST Civil Society Association in Penal System
 13. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Association for Supporting Contemporary Life
 14. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence
 15. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği – ÇAREDER Child Mental Health and Guidance Association
 16. Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği – ÇAÇADER Children Under Same Roof Association
 17. Çocuk Hemşireleri Derneği Association of Pediatric Nurses
 18. Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği – ÇOVAK – Association for Protection Society
 19. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme DerneğiChild Abuse and Neglect Prevention Association
 20. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme DerneğiTurkish Society for Prevention of Child Protection Centers Support
 21. Çocuk Vakfı – Child Foundation
 22. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği – Child and Information Safety Association
 23. Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Bar Association
 24. Down Sendromu Derneği – Down Syndrome Association
 25. Eğitim-Bir Sen – Union of Educators Solidarity
 26. Eğitim Reformu Girişimi – Education Reform Initiative
 27. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği- The İdea and Arts Workshop Association
 28. Eksi 25 Derneği – Below 25 Association
 29. Gaziantep Barosu- Gaziantep Bar Association Child Rights Center
 30. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi – Gazi University Child Protection Center
 31. Gelecek İçin Gençlik Derneği- Youth for the Future Association
 32. Genç Erişim Derneği – Youth Access Association
 33. Genç Hayat Vakfı – Young Life Foundation
 34. Gençlik Servisleri Merkezi – GSM – Youth Services Center
 35. Göç ve İnsani Yardım Vakfı – GİYAV Migration and Humanitarian Aid Fund
 36. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER – Turkish Society of Public Health Specialists
 37. Humanist Grup Derneği – Humanist Group Association
 38. Hayata Destek- Support Life
 39. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – Life is in Your Hands Youth Academy Association
 40. İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
 41. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Istanbul Bar Child Rights Center
 42. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi – İzmir Bar Association Child Rights Center
 43. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi – Development Workshop Cooperative
 44. KAMER Vakfı – KAMER Foundation
 45. Kaos GL Derneği – Kaos GL Cultural Research Association
 46. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Samsun Association
 47. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Trabzon Association
 48. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği – Foster Family, Adoption Association
 49. Kültür Kenti Vakfı – Culture City Foundation
 50. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma MerkeziMarmara University Child Protection Implementation and Research Center
 51. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 52. Önce Çocuklar Derneği- Children First Association
 53. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği – ÖZ-GE DERSolidarity with Freedom-Deprived Juvenile
 54. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi – Sabanci University Gender Forum
 55. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu – Sakarya Bar Children’s Rights Commission
 56. SANAD Organization
 57. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği – SHUDER – Turkish Society of Social Workers
 58. Sulukule Gönüllüleri Derneği – Sulukule Volunteers Association
 59. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – Tarlabaşı Community Center
 60. Tohum Otizm Vakfı
 61. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği – DUYDER – Social Awareness and Anti-Violence Association
 62. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği – TOHAD – Social Rights and Research Association
 63. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – TCYOV – Turkish Foundation of Freedom to Children
 64. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry
 65. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV Educational Volunteers Foundation of Turkey
 66. Türk Eğitim Sen – Turkish Education Union
 67. Türkiye Gençlik Birliği Derneği – Youth Solidarity Association of Turkey
 68. Türkiye Gençlik Federasyonu – Youth Federation of Turkey
 69. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı – Children in Need of Protection Foundation of Turkey
 70. Türkiye Sakatlar Derneği
 71. Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı – TOÇEV – Tuvana Education Foundation for Children
 72. Türkiye Psikiyatri Derneği – Psychiatric Association of Turkey
 73. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – Turkish Psychological Counseling and Guidance Association
 74. Türk Psikologlar Derneği – Turkish Psychologists Association
 75. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – TurkMSIC Turkish Medical Student’s International Committee
 76. SS. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA KOOP)-SS. Life Women Environment and Culture Co-Op
 77. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği – Flying Baloon Child and Youth Association
 78. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği – Flying Broom Women Communication and Research Association
 79. Uluslararası Çocuk Merkezi – ICC – International Children Center
 80. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı -YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counselling in Higher Education

Ağ Üyeleri:

 1. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – Lawyers Network for Children
 2. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı – ÇTCS – Network for Combat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network

Gölzemci Üyeler:

 1. Polatlı Duatepe Eğitim, Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği- Polatlı Duatepe Education, Culture, Art and Youth Association
 2. Çocuk Hakları Derneği
 3. Genç Düşünce Derneği

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

 • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
 • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
 • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi