Üye Kuruluşlar

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

PROTOKOL İMZA LİSTESİ

Partnership Network for Preventing Violence Against the Children – Protocol Signature List

Şubat/February 2017

Tam Üyeler:

 1. Ali İsmail Korkmaz Vakfı- ALİKEV – Ali İsmail Korkmaz Foundation
 2. Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV – Mother Child Education Foundation
 3. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Ankara Bar Association Child Rights Centre
 4. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği – Ankara Hitit Youth and Sports Club
 5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK – Ankara University Faculty of Medicine Child Protecion Center
 6. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı – Mother and Infant Health Foundation
 7. Başak Kültür ve Sanat Vakfı – Başak Culture and Art Foundation
 8. Başka Bir Okul Mümkün DerneğiAnother School is Possible Association
 9. Bebek Ruh Sağlığı Derneği – Turkish Association for Infant Mental Health
 10. Bursa Barosu – Bursa Bar Association
 11. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA İstanbul Bilgi University Children’s Studies Unit
 12. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – CİSST Civil Society Association in Penal System
 13. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Association for Supporting Contemporary Life
 14. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence
 15. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği – ÇAREDER Child Mental Health and Guidance Association
 16. Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği – ÇAÇADER Children Under Same Roof Association
 17. Çocuk Hemşireleri Derneği Association of Pediatric Nurses
 18. Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği – ÇOVAK – Association for Protection Society
 19. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme DerneğiChild Abuse and Neglect Prevention Association
 20. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme DerneğiTurkish Society for Prevention of Child Protection Centers Support
 21. Çocuk Vakfı – Child Foundation
 22. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği – Child and Information Safety Association
 23. Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Bar
 24. Down Sendromu Derneği – Down Syndrome Association
 25. Eğitim-Bir Sen – Union of Educators Solidarity
 26. Eğitim Reformu Girişimi – Education Reform Initiative
 27. Eksi 25 Derneği – Below 25 Association
 28. Gaziantep Barosu
 29. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi – Gazi University Child Protection Center
 30. Gelecek İçin Gençlik Derneği
 31. Genç Erişim Derneği – Youth Access Association
 32. Genç Hayat Vakfı – Young Life Foundation
 33. Gençlik Servisleri Merkezi – GSM – Youth Services Center
 34. Göç ve İnsani Yardım Vakfı – GİYAV
 35. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER – Turkish Society of Public Health Specialists
 36. Humanist Grup Derneği – Humanist Group Association
 37. Hayata Destek- Support to Life
 38. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – Life is in Your Hands Youth Academy Association
 39. İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
 40. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Istanbul Bar Child Rights Center
 41. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi – İzmir Bar Association Child Rights Center
 42. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi – Development Workshop Cooperative
 43. KAMER Vakfı – KAMER Foundation
 44. Kaos GL Derneği – Kaos GL Cultural Research Association
 45. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Samsun Association
 46. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Trabzon Association
 47. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği – Foster Family, Adoption Association
 48. Kültür Kenti Vakfı – Culture City Foundation
 49. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma MerkeziMarmara University Child Protection Implementation and Research Center
 50. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği – ÖZ-GE DERSolidarity with Freedom-Deprived Juvenile
 51. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi – Sabanci University Gender Forum
 52. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu – Sakarya Bar Children’s Rights Commission
 53. SANAD Organization
 54. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği – SHUDER – Turkish Society of Social Workers
 55. Sulukule Gönüllüleri Derneği – Sulukule Volunteers Association
 56. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – Tarlabaşı Community Center
 57. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği – DUYDER – Social Awareness and Anti-Violence Association
 58. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği – TOHAD – Social Rights and Research Association
 59. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – TCYOV – Turkish Foundation of Freedom to Children
 60. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry
 61. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV Educational Volunteers Foundation of Turkey
 62. Türk Eğitim Sen – Turkish Education Union
 63. Türkiye Gençlik Birliği Derneği – Youth Solidarity Association of Turkey
 64. Türkiye Gençlik Federasyonu – Youth Federation of Turkey
 65. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı – Children in Need of Protection Foundation of Turkey
 66. Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı – TOÇEV – Tuvana Education Foundation for Children
 67. Türkiye Psikiyatri Derneği – Psychiatric Association of Turkey
 68. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – Turkish Psychological Counseling and Guidance Association
 69. Türk Psikologlar Derneği – Turkish Psychologists Association
 70. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – TurkMSIC Turkish Medical Student’s International Committee
 71. SS. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA KOOP)
 72. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği – Flying Baloon Child and Youth Association
 73. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği – Flying Broom Women Communication and Research Association
 74. Uluslararası Çocuk Merkezi – ICC – International Children Center
 75. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı -YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counselling in Higher Education

Ağ Üyeleri:

 1. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – Lawyers Network for Children
 2. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı – ÇTCS – Network for Combat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network

Gölzemci Üyeler:

 1. Polatlı Duatepe Eğitim, Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği
 2. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
 3. Önce Çocuklar Derneği

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

 • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017
 • Çocuk Hakları Alanında Daha Güçlü Bir Savunuculuk İçin Stratejik Davalama Kılavuzu
 • Sivil Toplumda Ağ Yönetişimi İçin Pratik Bir Kılavuz Yayınlandı!
 • Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Çalışmalarda Etik İlkeler

Twitter Üye Listesi