Uluslararası Çocuk Merkezi’nin Çocuğa Karşı Şiddet ile ilgili yayınları

Sanal Ortamda İşlenen Suçlara İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Lanzarote Sözleşmesi Nedir? Broşürü
 Yerel Yönetimler için Lanzarote Sözleşmesi Broşürü
 Bilgi Notu: Türkiye ve Lanzarote Anlaşması (2013)
 Bilgi Notu: Grafiklerle Cinsel İstismar (2013)
 Bilgi Notu: Türkiye’de Cinsel İstismar Rakamları (2013)
 Bilgi Notu: Cinsel İstismar ve Sömürü Nedir? (2013)
 Bilgi Notu: Türkiye’de Cinsel İstismar Haritası (2013)
Çocuğa Karşı Cinsel Şiddete Son! Kiko ve El Hikaye Kitabı (2013)
Çocuğa Karşı Cinsel Şiddete Son! Kiko Kullanım Kılavuzu (2013)
Çocuğa Karşı Cinsel Şiddete Son! Kiko Kılavuzu (Kısa Versiyon) (2013)
Çocuğa Karşı Cinsel Şiddeti Önleme Kiko Bilgilendirici Yaprakcıkları (2013)
 • Çocuğa Karşı Cinsel Şiddeti Önleme Kiko Bilgilendirici Posterler (2013) 
Çocuğa Karşı Cinsel Şiddete Hayır! Kiko Bilgilendirici Kartpostalları (2013)
Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Broşürü (2012)
Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı – ÇHS Madde 3 – Broşür (2012)
Çocuk Dostu Adalet Broşürü (2012)
Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi (2012)
Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi (2012)
Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi (2012)
Türkiye’de Çocuk Ceza Adalet Yönetimi Araştırma Raporları (2012)
Politika Metni: Çocuğa Karşı Şiddet Savunulamaz, Kabul Edilemez, Önlenebilir! (2012)
Araştırma Raporu: Çocuğa Karşı Şiddet Savunulamaz, Kabul Edilemez, Önlenebilir! (2012)
Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi – Aile Broşürü (2012)
Türkiye Çocuk Hakları Çocuk Raporu (2011)
Bizce Haklar! 2008 Türkiye Çocuk Hakları Raporu (2008) 
Çocuklar için  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulamasını İzleme ve Raporlama El Kitabı
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu 2008 
Hükümet Dışı Kuruluşlar için Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlama El Kitabı
Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi Kurulması (Gaziantep için Örnek Uygulama Klavuzu)
Haydi Oynayalım (Gaziantep ilinde Çocukların Oynadığı Oyunlar)
Çocuk Katılımı El Kitabı
“Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması  Konusunda Kapasite Geliştirilmesi” projesi kart postalları ve broşürleri
Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Sunmak İsteyen Kuruluşlar (HDK) İçin Kılavuz– Gözden Geçirilmiş Metin 1998
Çocukların Danışma Süreçlerine Katılımı Elkitabı
Çocukların Gelişen Kapasiteleri – Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de çocuk katılımı ile ilgili hukuki yapı
Avrupa Konseyi Çocuk Dostu Adalet Kılavuzu