Üyelik ve Üyelerin Hak ve Sorumlulukları

1) Ortaklık Ağı üyelikleri üç kategoride olabilir. Her üç kategoride yer alan üyeler çocuklarla ve çocuklar için çalışan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, meslek örgütleri ve ağlardır:

Tam Üyelik – Ortaklık Ağı’nın tam üyeleri çalışan kayıtlı ve tüzel kişiliği olan sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütleridir. Tam üyelerin Genel Kurul ve Yürütme Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakkı vardır. Tam üyeliğe başvurabilmek için başvurucu örgütün çocuğa karşı şiddet alanında en az bir yıl yukarıdaki ağ faaliyet alanları çerçevesinde çalışmasının olması gerekmektedir.

Tam üyelik statüsü, art arda 3 Genel Kurul’a katılınmadığı takdirde YK önerisi ve Genel Kurul kararı ile gözlemci üyelik statüsüne düşürülebilir.

Ağ Üyeliği (başka ilgili bir ağın Ortaklık Ağı’na katılımı) –  Başvurucu ağ, tüm üyelerinin olurunun bulunduğuna dair mutabakat metni ile Ortaklık Ağı’na üye olabilir. Genel Kurul’da oy hakkı yoktur. Yürütme Kurulu’na seçilemez.  Ağ üyeliğine başvurabilmek için başvurucu ağın çocuğa karşı şiddet alanında en az bir yıl yukarıdaki ağ faaliyet alanları çerçevesinde çalışmasının olması gerekmektedir.

Gözlemci Üyelik– Gözlemci üyeliğe başvurabilmek için başvurucu örgütün çocuğa karşı şiddet alanında çalışmasının olması gerekmektedir. Ayrıca, tam üyeliğe başvuru yapan örgütler YK değerlendirmesi sonunda tam üyelik koşullarını sağlayamayanlarla ilgili gözlemci üyelik önerisi ve statüsü önerilebilir. Gözlemci üyelerin Genel Kurul ve Yürütme Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakkı yoktur.

Gözlemci üyelerin statüsü 6 ayda bir değerlendirilir.

2)  Her tam üyenin bir oy hakkı vardır.

3) Yeni üye başvurusu imzalı Protokol ve sonunda bulunan Mutabakat Metni’ni Sekretarya’ya ulaştırılması ile yapılır.

Yeni üyelik başvuruları Sekretarya üzerinden Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu’na ulaştırılır ve Yürüme Kurulu’nun üç üyesinden oluşmuş Üye Değerlendirme Kurulu’nun Protokolü, Mutabakat Metni’nde ve politika metinlerinde belirtilen ilkeler üzerinden değerlendirmesi sonucu başvurudan sonraki ilk Yürütme Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Genel Kurul’a 3 ay kala yapılan üyelik başvuruları Genel Kurul’dan sonra değerlendirilir.

4) Ortaklık Ağı’na üye her örgütün Protokolde yer alan amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmesi beklenir.

5) Üye Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve Yürütme Kurulu kararıyla Ortaklık Ağı’nın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği gözlemlenen Ortaklık Ağı üyelerinin üyelikleri durdurulabilir. Bu karar üyeliği durdurulan üyenin katılımıyla/dinlenmesiyle ilk Genel Kurul’da karara bağlanır.

6) Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirilme suretiyle Ortaklık Ağı’ndan ayrılmak serbesttir.