Kampanya: Çocuğa şiddet savunulamaz, kabul edilemez, önlenebilir!

 İnsanlara vurmak yanlıştır ve çocuklar da insandır!

Çocukların yetişkinler gibi saygı görme hakları vardır, fiziksel dokunulmazlık hakkına sahiptirler ve yasa gereği çocuklara eşit koruma sağlanması yani yetişkinlerden fazla koruma sağlanması gerekir. Çocuklara Her Türlü Fiziksel/Bedensel Cezanın Her Ortamda Yasaklanması Gerekiyor! Çünkü çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez, ÖNLENEBİLİR!

Yasaklamanın temel amacı ebeveynleri cezalandırmak, suçlu konumuna getirmek değil, çocuklara karşı şiddeti önlemektir. Yasanın amacı kovuşturma değil, önlemedir; çocuklara zarar verici saldırıların gerçekleşmeden önce önlenmesidir. Türk Ceza Kanunu’ndaki 232/2 maddesindeki “idaresi altinda bulunan” “sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisi” çocukları bir kendisine korumakla yükümlü yetişkinin nesnesi durumuna düşürmekte ve böylece çocukların insanlık onurlarını zedeleyici bir hüküm içermekte olduğu için yasadan çıkarılmalıdır. Çünkü yasa maddesinde belirtilen kötü muamele zaten bir suçtur! Disiplin yetkisi ve bakmakla yükümlü olmak çocuğa ne kadar az ya da küçük olursa olsun şiddet kabul edilemez! ÖNLENEBİLİR!

 Çocukların Bedensel Cezalandırılması Kampanyası Yayınları

Politika Notu

İndir (PDF, 8.55MB)

Kampanya Görselleri

Banner

web_banner_795x300

Facebook Kampanyası Görseli

facebook_reklam_orijinal

Kampanya Etkinliklerinden

8 Aralık 2015 Çocuklara Fiziksel Cezanın Sonlandırılması İçin Birlikte Harekete Geçiyoruz Paneli Tartışma Notları

İndir (PDF, 251KB)

İsveç’te Çocukların Bedensel Cezalandırılma Yasağına Hukuki Perspektiften Bir Bakış 

Pernilla Leviner – Doçent Doktor, Stockholm Çocuk Hakları Merkezi, Hukuk Fakültesi, Stockholm Üniversitesi

İndir (PDF, 535KB)

Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi

Peter Newell, Koordinatör

İndir (PDF, 251KB)

OLUMLU DİSİPLİN 
Sibel ERENEL, Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti, YÖRET Vakfı Başkanı

İndir (PDF, 334KB)

Çocuğa Her Türlü Bedensel Cezanın Yasaklanması Yuvarlak Masa Toplantısı Raporu, 7 Aralık 2015

İndir (PDF, 2.28MB)

Kampanya Bilgi Kaynakları 

BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum No. 8 Çocukların fiziksel cezalardan veya cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı

İndir (PDF, 398KB)

Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi tarafından hazırlanan rapor

İndir (PDF, 420KB)

Sorular ve Yanıtlar: Çocuklara yönelik fiziksel ceza uygulamasının ortadan kaldırılması

İndir (PDF, 4.25MB)

Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber

İndir (PDF, 2.42MB)

Parental Use of Corporal Punishment in Europe: Intersection between Public Health and Policy

İndir (PDF, 226KB)

Kampanya Haberleri 

İndir (PDF, 299KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi