GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!

GENEL KURUL TOPLANTI RAPORU

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2017, Ankara

Giriş

12 Aralık 2016 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla 25 Şubat 2017 tarihinde Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (Ortaklık Ağı) 3. Genel Kurulu 28 (katılan üye örgüt sayısı)  üyenin katılımıyla ve aşağıdaki gündemle gerçekleşmiştir.

Gündem

KARAR: Ankara Hitit Spor Derneği’nden Güler’in önerisiyle Gündem’de yer alan “Ağ Yürütme Kurulunun Seçimi” bölümüyle “Ağ Çalışma Protokolünde Değişiklik Önerileri ve Bunların Oylanması” bölümleri yer değiştirdi. Protokol değişiklikleri görüşmesi öğleden önceye alındı.

Zaman Konu
09:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:30 Açılış

Genel Kurul Başkanı ve Raportör seçimleri

10:30 – 11:15 Ağ Faaliyetleri / Ağ kaynaklı Faaliyetler 2015-2017
11:15 – 11:30 Ara
11:30 – 12:30 Ağ Çalışma Protokolünde değişiklik önerileri ve bunların oylanması
12:30 – 13:30 Öğle yemeği
13:30 – 14:30 Ağ Yürütme Kurulunun Seçimi
14:30 – 15:30 2017-2019 Faaliyet Planı

Kampanyalar ve Ağ için görünürlük materyallerinin görüşülmesi

15:30 – 15:45 Ara
15:45 – 16:30 Öneriler ve Kapanış

Yukarıdaki gündem ile toplanan Ortaklık Ağı Genel Kurulunda alınan kararlar ve gerçekleşen tartışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Açılış ve Genel Kurul Başkanı ve Raportör Seçimi

 • Toplantı, Ağın Yürütme Kurulu adına İnsan Hakları Derneği’ni temsilen Hüseyin Küçükbalaban’ın açılışıyla ve katılımcılıların temsil ettikleri kurumları kısaca tanıtmasıyla başladı.

KARAR: Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği’ni temsilen Emin Güler genel kurul başkanı, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ni temsilen Gizem Öykü Başkaya raportör seçilmiştir.

 

 

Ağ Faaliyetleri / Ağ Kaynaklı Faaliyetler 2015-2017 

 • Sekretarya üyelerin de katkısıyla ağ faaliyetlerini sunmuştur.

İndir (PDF, 1.45MB)

 • Toplantının bu bölümüne UNICEF’ten Dilek Karagöz UNICEF projesinin arka planından ve projenin ağ ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırma; sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları arasındaki mesafeyi kısaltma hedeflerinden bahsederek destek verdi. Yine UNICEF’ten Derya Dostlar Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağının, kurulacak olan engelli ağına iyi örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

 

 

 

 

 

Ağ Çalışma Protokolünde Değişiklik Önerileri ve Bunların Oylanması

KARAR: Protokol ve Mutabakat Metininde öngörülen değişiklikler kabul edilmiştir. Protokole üyelik kategorileri eklenmiş, yürütme kurulunun görevleri yeniden tanımlanmış, sekretaryanın görev tanımı yazılmış ve ağın ilkeleri gözden geçirilmiştir. 

 • Yürütme Kurulu’nun Sekretarya ile birlikte oluşturduğu Ağ Çalışma Protokolü’ndeki değişiklik önerileri ve gerekçeleri Ağın Yürütme Kurulu adına İnsan Hakları Derneği’ni temsilen Hüseyin Küçükbalaban tarafından Genel Kurul’a sunuldu. Genel Kurul toplantısında yer alan kurum temsilcileri soruları ve yorumlarıyla protokol metininde öngörülen değişikliklere katkı verdi. Her bir değişiklik tek tek oylandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oy çokluğuyla kabul edilen güncellenmiş Protokol ve Mutabakat Metni:

İndir (PDF, 859KB)

Ağın Yürütme Kurulunun Seçimi

KARAR: Türk Psikologlar Derneği (TPD), Yüksek Öğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET), İnsan Hakları Derneği (İHD), Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALIKEV), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) asil yürütme kurulu üyeleri olarak seçilmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği, (Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği) TOHAD, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk), Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği (EHDD), Hayat Sende Derneği, Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği, Mazlum Derneği yürütme kurulu yedek üyeleri olarak seçilmişlerdir.

 • İnsan Hakları Derneği, Kalkınma Atölyesi, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET), Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Koruncuk Vakfı, Hayat Sende Derneği, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği ve Mazlum Derneği yürütme kurulu üyeliğine adaylığını koydular.
 • Oylamanın sonucunda yürütme kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir. Eşitlik durumunda kalan SHUDER ve Türkiye Psikiyatri Derneği için ikinci bir oylamaya gidildi.

Yürütme Kurulu Asil Üyeleri:

 • Türk Psikologlar Derneği ( 24 oy)
 • YÖRET (21 oy)
 • İHD (20 oy)
 • Başak Kültür ve Sanat Vakfı (19 oy)
 • Kalkınma Atölyesi (15 oy)
 • ALIKEV (14 oy)
 • SHUDER (13 oy) (ikinci oylama 15 oy)

Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Türkiye Psikiyatri Derneği (13 oy) ( ikinci oylama 10 oy)
 • TOHAD (11oy)
 • Koruncuk (9 oy)
 • Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği (6 oy)
 • Hayat Sende Derneği (4 oy)
 • Ankara HititGençlik ve Spor Klubü Derneği (3 oy)
 • Mazlum Derneği (2 oy)

 

2017-2018 Faaliyet Planı  ve Ağ için Görünürlük Materyallerinin Görüşülmesi

KARAR: Protokol değişikliği ile ilişkili olarak broşürün güncellenmesine karar verildi.

KARAR: Ağ görünürlük materyalleri için Sekreterya’nın ayırdığı bütçenin kullanılmasında aşağıdaki önerilerin dikkate alınmasına karar verilmiştir:

 • Stickerlar yapılabilir
 • Kalem
 • Kalemtıraş
 • Broşür güncellenecek
 • Ağın işaret diliyle anlatıldığı görsel araç / vidyolar
 • Stop-motion/ sesli materyaller
 • Braille alfabesinin broşür ve diğer materyaller
 • Web sitesinin erişiminin artırılması için
 • Ağda bulunan kuruluşların havalı haritası
 • Çocuklara yönelik / farklı gelişim düzeyleri için ağ anlatımı (internet sitesi/broşür vb)
 • Ağın internet üzerinde reklamının alınması
 • Çocuk dostu çocuk hakları sözleşmesi/çocuğa karşı şiddet türleri üzerinden/kampanyalar görsel baskısı
 • Billboardlar / toplu taşımada reklam konulması
 • Maçlarda taraftarlara ağın pankart açılması
 • Puzzle/yapboz
 • Uçurtma yapalım
 • Karar vericilere yönelik masa üstü materyaller (kalem, kalemlik, masa saati, kare not kağıtlık, bardak altlıkları [mermer ya da taş baskı])
 • Bileklik (kayıp çocuklar gibi olmasın)
 • Anahtarlık
 • Rozet
 • Powerbank

KARAR: Ağın işaret diliyle tanıtılmasına dönük çalışmaların yapılmasına, websitesinin erişilebilirliğinin arttırılması için çalışmalar yapılmasına ve çocuklara ağı anlatacak bir görünürlük materyalleri tasarlanmasına karar verildi.

KARAR: 2017-2018 taslak faaliyet planının Sekretarya tarafından hazırlanıp Yürütme Kurulu’na onay için ve tüm üyelere bir ay içinde gönderilmesine karar verildi.

Ek 1. Katılımcı Listesi

(Alfabetik)

Ad Soyad Üye örgüt
1 Adem Arkadaş-Thibert ICC
2 Ayşegül Taşıtman Sabancı Üniversitesi Gender Forum
3 Bengi Semerci Türkiye Psikiyatri Derneği
4 Berin Alaca ÖZ-GE-DER
5 Beril Uğuz ICC
7 Damla Kuru ICC
8 Deniz Can ÇAÇAv
9 Derya Dostlar UNICEF
10 Dilek Dermancıoğlu ÇAÇAv
11 Dilek Karagöz UNICEF
12 Ebru Ergin Türk Psikologlar Derneği
13 Elif Yurtsever Hayat Sende
14 Emin Güler Ankara Hitit Spor
15 Ersin Tek ALIKEV
16 Figen Paslı Çocuk İhmal ve İstismarı Derneği /Gazi Çocuk Koruma
17 Gizem Öykü Başkaya İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
18 Görkem Demirdöğer Koruncuk
19 Gözde Durmuş İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
20 Hüseyin Küçükbalaban İHD
21 Işıl Erdemli ICC
22 İdil Seda Ak TOHAD
23 İrem Kor ICC
24 Kenan Topçu SHUDER
25 Mariye Bildirici Mazlumder Diyarbakır Şubesi
26 Melahat Arıker Arıker Başak Kültür Sanat Vakfı
27 Nermin Çiftçi YÖRET
28 Nevra Erten Koruncuk
29 Nisan Su Tablacı TEGV
30 Nurgül Gül Kültür Kenti Vakfı
31 Ozan Çetin Genç Hayat Vakfı
32 Runa İdil Uslu Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
33 Rüya Gevrek Tezcoşkun İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
34 Selim Cesur ICC
35 Sultan Erbaş Hayat Sende
36 Şükrü Bahar ÇAÇAv
37 Taşkın Adıgüzel Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği ÇAÇADER
38 Tuğba Erbilen EHHD
39 Uğur Kumcu Türkiye Gençlik Federasyonu

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

 • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
 • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi